Modální slovesa

Modalverben

V němčině existuje 6 modálních sloves. Z gramatického hlediska jsou zvláštní skupinou sloves, protože jsou nejčastěji ve větě s jiným slovesem, mění pořadí věty a mají vždy stejný tvar v první a třetí osobě jednotného čísla (ich, er/sie/es). V každém minulém čase je pomocným slovesem pro modální slovesa vždy haben.

 • volný (chtít)
 • müssen (musí)
 • mögen (mít rád)
 • dürfen (smět)
 • sollen (měl by)
 • können (mohu / být schopen)

Příklady vět s modálními slovesy

 • Překlad
 • Musíme chodit do školy.
 • Překlad
 • Včera jsem chtěl jít do parku, ale silně pršelo.
 • Překlad
 • Fotbal mám velmi rád.
 • Překlad
 • Parkování zde není povoleno.
 • Překlad
 • Měli bychom se vrátit domů.
 • Překlad
 • Jan umí německy.

Skloňování, slovní druhy a aplikace

Modální slovesa v přítomném čase Präsens
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich will muss mag darf soll kann
du willst musst magst darfst sollst kannst
er/sie/es will muss mag darf soll kann
wir wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr wollt müsst mögt dürft sollt könnt
sie/Sie wollen müssen mögen dürfen sollen können
Pořadí slov
 • Překlad
 • Chci jíst pizzu.
 • Vysvětlení
 • Přítomný čas, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: konjugované modální sloveso wollen + infinitiv na konci.
 • Překlad
 • K obědu nic nejím, protože večer si chci dát pizzu.
 • Vysvětlení
 • Přítomný čas, věta vedlejší, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: na konci: infinitiv + konjugované modální sloveso wollen.
 • Překlad
 • Chci si dát pizzu.
 • Vysvětlení
 • Přítomný čas, modální sloveso + 2 další slovesa, slovosled: konjugované modální sloveso wollen + 2 infinitivy na konci.
 • Překlad
 • Musíš si pospíšit, protože chci jít na pizzu.
 • Vysvětlení
 • Přítomný čas, věta vedlejší, modální sloveso + 2 další slovesa, slovosled: na konci: 2 infinitivy + konjugované modální sloveso wollen.
 • Překlad
 • Pacient musí být dnes operován.
 • Vysvětlení
 • Přítomný čas, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + pomocné sloveso werden, slovosled: časované modální sloveso müssen + příčestí minulé Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden pro vytvoření pasivního hlasu.
 • Překlad
 • Sestra zavolala chirurga, protože pacientka musí být dnes operována.
 • Vysvětlení
 • Přítomný čas, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + pomocné sloveso werden, slovosled: na konci příčestí minulé Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden pro vytvoření pasivního hlasu + konjugované modální sloveso müssen
Modální slovesa v minulém čase Präteritum
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte musste mochte durfte sollte konnte
du wolltest musstest mochtest durftest solltest konntest
er/sie/es wollte musste mochte durfte sollte konnte
wir wollten mussten mochten durften sollten konnten
ihr wolltet musstet mochtet durftet solltet konntet
sie/Sie wollten mussten mochten durften sollten konnten
Pořadí slov
 • Překlad
 • Chtěl jsem si dát pizzu.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Präteritum, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: konjugované modální sloveso wollen + infinitiv na konci.
 • Překlad
 • Včera jsem k obědu jedla málo, protože jsem si večer chtěla dát pizzu.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Präteritum, věta vedlejší, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: na konci: infinitiv + konjugované modální sloveso wollen.
 • Překlad
 • Chtěl jsem si dát pizzu.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Präteritum, modální sloveso + 2 další slovesa, slovosled: na konci: konjugované modální sloveso wollen + 2 infinitivy.
 • Překlad
 • Včera jsem k obědu jedla málo, protože jsem si večer chtěla dát pizzu.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Präteritum, věta vedlejší, modální sloveso + 2 další slovesa, slovosled: na konci: 2 infinitivy + konjugované modální sloveso wollen.
 • Překlad
 • Pacient musel být včera operován.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Präteritum, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: časované modální sloveso müssen v čase Präteritum + na konci: příčestí minulé Partizip II u slovesa operieren + pomocné sloveso werden.
 • Překlad
 • Chirurg přišel do nemocnice v noci, protože bylo třeba operovat pacienta.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Präteritum, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: příčestí minulé Partizip II u slovesa operieren + pomocné sloveso werden + časované modální sloveso müssen v čase Präteritum.
Modální slovesa v minulém čase Perfekt
Person + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich habe gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hast gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hat gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr habt gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Pořadí slov
 • Překlad
 • Nikdy jsem nechtěl hodně peněz.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, modální sloveso + 0 dalších sloves, slovosled: časované pomocné sloveso haben + sloveso wollen v Partizip II tvaru.
 • Zcela výjimečný případ, protože modální slovesa se obvykle používají s jiným slovesem.
 • Překlad
 • Nikdy jsem neuvažoval o dobře placené práci, protože jsem nikdy nechtěl mít hodně peněz.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, modální sloveso + 0 dalších sloves, slovosled: ..., weil ... + na konci: sloveso wollen ve tvaru Partizip II + konjugované pomocné sloveso haben.
 • Překlad
 • Nikdy jsem nechtěl vydělávat hodně peněz.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + infinitiv + infinitiv pomocného slovesa wollen.
 • Tato forma je rozhodně častěji používaná než forma s jedním modálním slovesem.
 • Překlad
 • Nikdy jsem neuvažoval o dobře placené práci, protože jsem nikdy nechtěl vydělávat hodně peněz.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, věta vedlejší, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + infinitiv + infinitiv modálního slovesa wollen.
 • Překlad
 • Včera jsem k obědu jedla málo, protože jsem si večer chtěla dát pizzu.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, věta vedlejší, modální sloveso + 2 další slovesa, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + 2 infinitivy + infinitiv modálního slovesa wollen.
 • Překlad
 • Pacient musel být včera operován.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + 2 pomocná slovesa, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + sloveso operieren v Partizip II tvaru + pomocné sloveso werden + infinitiv modálního slovesa müssen.
 • Překlad
 • Chirurg přišel do nemocnice v noci, protože bylo třeba operovat pacienta.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + 2 pomocná slovesa, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + sloveso operieren ve tvaru Partizip II + pomocné sloveso werden + infinitiv modálního slovesa müssen.
Modální slovesa v minulém čase Plusquamperfekt
Person + haben (Präteritum) wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hattest gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr hattet gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Pořadí slov
 • Překlad
 • Než jsem mohl řídit, musel jsem si udělat řidičský průkaz.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Plusquamperfekt, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + na konci: infinitiv + infinitiv modálního slovesa müssen.
 • Překlad
 • Při zkoušce jsem byl unavený, protože jsem se musel učit celou noc.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Plusquamperfekt, modální sloveso + 1 další sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + infinitiv + infinitiv modálního slovesa müssen.
 • Překlad
 • Pacient musel být operován ještě před příjezdem rodiny do nemocnice.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Plusquamperfekt, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + 2 pomocná slovesa, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + na konci: příčestí minulé Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden + infinitiv modálního slovesa müssen.
 • Překlad
 • Rodina byla nervózní, protože Thomas musel být před jejich příjezdem operován.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Plusquamperfekt, věta vedlejší, pasivní hlas, modální sloveso + 1 další sloveso + 2 pomocná slovesa, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + příčestí minulé Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden + infinitiv modálního slovesa müssen.
Modální slovesa v budoucím čase Futur I
Person + werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen müssen mögen dürfen sollen können
du wirst wollen müssen mögen dürfen sollen können
er/sie/es wird wollen müssen mögen dürfen sollen können
wir werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr werdet wollen müssen mögen dürfen sollen können
sie/Sie werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
Pořadí slov
 • Překlad
 • Brzy budu muset jít domů.
 • Vysvětlení
 • Budoucí čas Futur I, modální sloveso + 1 jiné sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: konjugované pomocné sloveso werden pro vytvoření času Futur I + na konci: infinitiv + infinitiv modálního slovesa müssen.
 • Překlad
 • Nyní se loučíme, protože budu muset brzy odjet domů.
 • Vysvětlení
 • Budoucí čas Futur I, věta vedlejší, modální sloveso + 1 další sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso werden pro vytvoření času Futur I + infinitiv + infinitiv modálního slovesa müssen.
 • Překlad
 • Pacient bude muset být brzy operován.
 • Vysvětlení
 • Budoucí čas Futur I, modální sloveso + 1 další sloveso + 2 pomocná slovesa, slovosled: konjugované pomocné sloveso werden pro vytvoření času Futur I + na konci: příčestí minulé Partizip II u slovesa operieren + pomocné sloveso werden pro vytvoření pasiva + infinitiv modálního slovesa müssen.
 • Překlad
 • Sestra volá chirurga, protože pacient bude muset být brzy operován.
 • Vysvětlení
 • Budoucí čas Futur I, modální sloveso + 1 další sloveso + 2 pomocná slovesa, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso werden pro vytvoření času Futur I + příčestí minulé Partizip II pro sloveso operieren + pomocné sloveso werden pro vytvoření pasiva + infinitiv modálního slovesa müssen.
Modální slovesa v budoucím čase Futur II

Časování Futur II se používá velmi zřídka (u modálních sloves ještě vzácněji).

Person + werden + ... + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
du wirst wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
er/sie/es wird wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
wir werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
ihr werdet wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
sie/Sie werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
Pořadí slov
 • Překlad
 • Než Petrova rodina dorazí do nemocnice, chirurg zahájí operaci.
 • Vysvětlení
 • Budoucí čas Futur II, modální sloveso + 1 další sloveso + 2 pomocná slovesa, slovosled: pomocné sloveso werden + na konci: pomocné sloveso haben + infinitiv + infinitiv modálního slovesa müssen.
Modální slovesa v subjunktivu Konjunktiv II
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Pořadí slov
 • Překlad
 • Kdybych mohl, pomohl bych vám.
 • Vysvětlení
 • Subjuntiv Konjunktiv II, jedno modální sloveso + 0 dalších sloves + slovosled: spojka wenn + na konci: modální sloveso können ve tvaru Konjunktiv II.

Výjimky a zvláštní případy

Slovesa hören, sehen, lassen

Slovesa hören, sehen, lassen v minulém čase Perfekt a Plusquamperfekt se časují úplně stejně jako modální slovesa.

 • Překlad
 • Slyšel jsem hudebníka hrát na klavír.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, sloveso hören (jako modální sloveso) + 1 další sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: pomocné sloveso haben + na konci: infinitiv slovesa spielen + infinitiv slovesa hören.
 • Překlad
 • Měl jsem strach, protože jsem viděl, jak proti mně jede neznámé auto.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, věta vedlejší, sloveso sehen (jako modální sloveso) + 1 další sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + infinitiv slovesa fahren + infinitiv slovesa sehen .
 • Překlad
 • Když jsem uslyšel, že někdo hraje na klavír, věděl jsem, že je někdo v domě.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Plusquamperfekt, věta vedlejší, sloveso hören (jako modální sloveso) + 1 další sloveso, + 1 pomocné sloveso, slovosled: Nachdem ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben v Präteritum času + infinitiv slovesa spielen + infinitiv slovesa hören.