Pomocná slovesa haben a sein

Hilfsverben haben und sein

V němčině se slovesa haben a sein používají jako pomocná slovesa pro stavbu vět v následujících časech: Perfekt, Plusquamperfekt a Futur II. To, zda v dané větě použijeme sloveso haben nebo sein, do značné míry závisí na slovese a na tom, zda vykonávaná činnost zahrnuje pohyb se změnou místa nebo změnu stavu.

Aplikace a deklinace

Věty s pomocným slovesem haben
 • Překlad
 • Udělal jsem domácí úkol.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso haben u slovesa machen.
 • Překlad
 • Než jsme šli do kina, udělala jsem si domácí úkol.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Plusquamperfekt, pomocné sloveso haben pro sloveso machen
 • Překlad
 • Než přijde učitel, budu mít domácí úkoly hotové.
 • Vysvětlení
 • Budoucí čas průběhový Futur II, pomocné sloveso haben u slovesa machen
 • Překlad
 • Měl jsem štěstí.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso haben pro sloveso haben.

Konjugace slovesa haben

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich habe hatte gehabt
du hast hattest gehabt
er/sie/es hat hatte gehabt
wir haben hatten gehabt
ihr habt hattet gehabt
sie/Sie haben hatten gehabt
Kdy je třeba použít pomocné sloveso haben?

Převážná většina sloves v němčině používá pomocné sloveso haben pro stavbu vět v časech Perfekt, Plusquamperfekt a Futur I . Níže najdete několik pravidel, podle kterých je použití pomocného slovesa haben nezbytné.

Přechodná slovesa s akuzativním předmětem (Akkusativobjekt)
 • Překlad
 • Uvařili jsme polévku.
Intranzitivní slovesa, která nevyjadřují pohyb, změnu polohy nebo změnu stavu
 • Překlad
 • Spala jsem.
Modální slovesa
 • Překlad
 • Své předchozí auto jsem měl opravdu rád.
Zvratná slovesa
 • Překlad
 • Kvůli tomu se rozzlobila.
Vzájemná slovesa
 • Překlad
 • Setkali jsme se v baru.
Neosobní slovesa popisující počasí nebo atmosférické podmínky
 • Překlad
 • Celý týden pršelo.
Ostatní slovesa

Existují další slovesa, na která se nevztahuje žádné z výše uvedených pravidel pro použití pomocného slovesa sein

 • Překlad
 • Pracoval jsem 8 hodin.
Věty s pomocným slovesem sein
 • Překlad
 • Vlak odjel.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso sein u slovesa ab|fahren.
 • Překlad
 • Když jsme dorazili na nádraží, vlak už odjel.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Plusquamperfekt, pomocné sloveso sein pro sloveso ab|fahren
 • Překlad
 • Než přijde policie, uteču.
 • Vysvětlení
 • Budoucí čas průběhový Futur II, pomocné sloveso sein u slovesa fliehen
 • Překlad
 • Nebyl jsem tam.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso sein pro sloveso sein.

Konjugace slovesa sein

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich bin war gewesen
du bist warst gewesen
er/sie/es ist war gewesen
wir sind waren gewesen
ihr seid wart gewesen
sie/Sie sind waren gewesen
Kdy je třeba použít pomocné sloveso sein?

Slovesa využívající pomocné sloveso sein ke stavbě vět v časech Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II jsou v menšině. Někdy si tato slovesa stačí zapamatovat, ale v některých situacích se hodí následující pravidla.

Intranzitivní slovesa popisující pohyb se změnou polohy
 • Překlad
 • Chodil jsem do školy.
Intranzitivní slovesa popisující smysly
 • Překlad
 • Voda zamrzla.
Pasivní věty
 • Překlad
 • Pacient byl operován.
 • Vysvětlení
 • Minulý čas Perfekt, pomocné sloveso sein u slovesa werden v pasivní větě.
Sloveso sein
 • Překlad
 • Minulý týden jsem byl nemocný.
Sloveso bleiben
 • Překlad
 • Včera jsme zůstali doma.
Sloveso werden
 • Překlad
 • Dnes jsem se stal otcem.
Sloveso passieren
 • Překlad
 • Na této ulici došlo k nehodě.
Většina sloves končících na -padl
 • Překlad
 • Okamžitě mě napadlo, že tu něco nehraje.
Většina sloves končících na -gehen
 • Překlad
 • Policie se vydala na základě anonymního udání.

Výjimky a zvláštní případy

Slovesa, která lze v závislosti na kontextu použít s haben nebo sein

Pokud není změna místa ve větě přímo zmíněna, lze někdy použít pomocné sloveso haben pro sloveso, které obecně popisuje pohyb. Mezi tato slovesa patří především: joggen, klettern, schwimmen.

 • Překlad
 • Doplaval ke břehu.
 • Překlad
 • Včera jsem byl dvě hodiny plavat.
 • Překlad
 • Běželi jsme lesem.
 • Překlad
 • Jako dítě jsem hodně běhal (nebo Jako dítě jsem hodně běhal)
 • Překlad
 • Vyšplhal jsem na vrchol.
 • Překlad
 • Včera jsem lezl dvě hodiny.
Sloveso tanzen

Pokud není ve větě se slovesem tanzen výslovně zmíněn pohyb se změnou místa, je třeba použít pomocné sloveso haben.

 • Překlad
 • Tančila po tanečním sále. (ve smyslu např. z jednoho konce parketu na druhý)
 • Překlad
 • V dětství hodně tančila.
 • Překlad
 • Tančila salsu.
Slovesa liegen, sitzen a stehen

U výše uvedených sloves se zpravidla používá pomocné sloveso haben, ale v následujících oblastech: jižní Německo (DE Süd), Rakousko (AT) a Švýcarsko (CH) se místo něj používá pomocné sloveso sein.

 • Překlad
 • Ležel jsem na posteli.
 • Překlad
 • Dědeček seděl (nebo seděla) v křesle.
 • Překlad
 • Stáli jsme ve frontě.
Slovesa, která mohou být tranzitivní i intranzitivní

V němčině mohou být některá slovesa tranzitivní i intranzitivní. Obvykle platí, že když je stejné sloveso použito tranzitivně, má jiný význam a pomocné sloveso, než když je použito intranzitivně.

 • Překlad
 • Včera jsem jel autem do Berlína.
 • Vysvětlení
 • Přechodné sloveso fahren + pomocné sloveso sein
 • Překlad
 • Včera mě otec odvezl do Berlína.
 • Vysvětlení
 • Přechodné sloveso fahren + pomocné sloveso haben