Přechodná a nepřechodná slovesa

Transitive und intransitive Verben

Přechodná slovesa jsou taková, která se mohou vztahovat k akuzativnímu objektu (Akkusativobjekt) a odpovídají na otázku Wen/Was? (koho/co?). Lze je použít ke stavbě věty s pasivním hlasem. Naproti tomu intranzitivní slovesa jsou taková, která nemohou odkazovat na předmět v akuzativním pádě Akkusativ a nemohou tvořit pasivní hlas.

Aplikace

Přechodná slovesa
 • Překlad
 • Jím polévku. (Pasivum: Jím polévku.)
 • Vysvětlení
 • Co jím? 👉 polévku; sloveso essen se vztahuje k předmětu v akkusativním pádě, věta v pasivním hlase možná
 • Přechodná slovesa nemusí mít vždy předmět, např. Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
 • Překlad
 • Tobiáš uklízel svůj byt. (Pasivum: Byt uklízel Tobiáš.)
Intranzitivní slovesa
 • Překlad
 • Jsem nemocný. (Pasivní: není možné)
 • Překlad
 • Chystám se do Berlína. (Pasivní věta není možná)

Výjimky a zvláštní případy

Slovesa, která mohou být tranzitivní i intranzitivní

Některá slovesa mohou být v závislosti na významu přechodná nebo nepřechodná. Nejčastěji je sloveso přechodné, pokud má předmět. Pokud předmět není, je sloveso obvykle intranzitivní.

 • Překlad
 • Můj otec jede do Berlína.
 • Vysvětlení
 • fahren ve významu "řídit" (pohyb zahrnující změnu místa); sloveso nepřechodné (podmět 👉 mein Vater, bez předmětu); větu v pasivním hlase nelze sestavit
 • Překlad
 • Otec mě veze do Berlína.
 • Vysvětlení
 • fahren ve významu svézt někoho; přechodné sloveso (podmět 👉 mein Vater, předmět 👉 mich); lze sestavit větu v pasivním hlase (Ich werde von meinem Vater nach Berlin gefahren.)
 • Překlad
 • Pověsil jsem obrázek na zeď.
 • Vysvětlení
 • hängen (hängte gehängt) ve významu "viset" (pohyb); přechodné sloveso (podmět 👉 ich, předmět 👉 ein Bild) a pravidelná konjugace; lze sestavit větu v pasivním hlase (Ein Bild ist von mir an die Wand gehängt.)
 • Překlad
 • Na stěně visel obraz.
 • Vysvětlení
 • hängen (hing gehangen) ve významu "viset / viset" (nehybný, již visící); sloveso nepřechodné (podmět 👉 ein Bild, bez předmětu) a nepravidelná vazba; větu v pasivním hlase nelze sestavit