Spojkové věty

Konjunktionalsätze

V němčině jsou spojovací věty takové, které se skládají ze dvou částí spojených spojkou. V závislosti na použité spojce mají specifické pořadí. Jsou možné tři typy uspořádání: jednoduché, obrácené a se slovesem na konci.

Konstrukce spojkových vět

Každý slovosled určuje konkrétní pozici, kterou musí jednotlivé části řeči ve větě zaujmout.

Jednoduchá objednávka

Konjunkce + Subjekt + Objekt + Sloveso

Věta, která se objevuje bezprostředně za jednou ze spojek: aber, oder, und, ... má jednoduchý pořádek slov, tedy stejný jako věty jednoduché: Věty se skládají ze stejného principu jako věty větné: konjunkce + podmět + přísudek (sloveso) + předmět.

 • Překlad
 • Piju kávu a čtu si noviny.
 • Vysvětlení
 • Jednoduchý slovosled: podmět (ich), přísudek (lesen), předmět (eine Zeitung).
 • Překlad
 • Učím se německy, ale už se mi do toho nechce.
 • Vysvětlení
 • Jednoduchý slovosled: podmět (ich), přísudek (haben), předmět (keine Lust).
Obrácené pořadí

Konjunkce + sloveso + podmět + předmět

Věta, která se objevuje po jedné ze spojek: deshalb, trotzdem, ... má obrácený pořádek slov: Konjunkce + predikát (sloveso) + podmět + předmět.

 • Překlad
 • Německy se učím už dlouho, a proto dobře rozumím gramatice.
 • Vysvětlení
 • Obrácený slovosled: predikát (verstehen), subjekt (ich), objekt (die Grammatik).
Sloveso jde jako poslední

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Sloveso

Věta, která se objevuje za jednou ze spojek: weil, dass, damit, ... má slovosled se slovesem na konci: ... a sloveso se slovesem na konci. + predikát (sloveso).

 • Překlad
 • Musím jít domů, protože mi zítra ráno letí letadlo.
 • Vysvětlení
 • Pořadí slov se slovesem na konci: podmět (ich), předmět (einen Flug), ... , na konci: predikát (haben).
Spojky seskupené podle pořadí slov
Jednoduchá objednávka Sloveso jde jako poslední Obrácené pořadí
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar