Ukazovací zájmeno

Demonstrativpronomen

Ukazovací zájmeno používáme, abychom ukázali na konkrétní osobu/věc, zdůraznili ji nebo ji vybrali ze skupiny. Může být použito jako přívlastek i jako náhrada podstatného jména.

Příklady použití ukazovacích zájmen

Výběr ze skupiny

Ukazovací zájmeno ukazuje na konkrétní věc a vybírá ji ze skupiny.

 • Překlad
 • Otázka: Který svetr se vám líbí? Tenhle nebo tenhle? 👉 Tenhle.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno ukazuje na konkrétní věc (tento svetr) a vybírá ji ze skupiny (např. ze skupiny několika svetrů).
Úloha zájmena

Ukazovací zájmeno může být použito jako člen nebo jako náhrada podstatného jména.

 • Překlad
 • Ráda bych jedla stejnou čokoládu.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno dieselbe jako člen.
 • Překlad
 • Otázka: Kterou čokoládu bys nejraději snědl? 👉 Tu samou.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno dieselbe (=dieselbe Schokolade) nahrazující podstatné jméno.

Ukazovací zájmeno a jeho použití

umírá -

Základní forma: dies- + přípona v závislosti na pádu a rodu. Zájmeno dies- ve srovnání se zájmenem jen- označuje něco bližšího nebo přítomného (např. něco, na co se právě díváme).

 • Překlad
 • Toto auto se mi líbí.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno ukazuje na konkrétní věc (toto konkrétní auto) a vybírá ji ze skupiny (např. ze skupiny několika aut).
 • Překlad
 • Otázka: Které auto se vám líbí? 👉 Tohle.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno nahrazuje podstatné jméno (toto auto).
 • Překlad
 • Zkoušku jsem složil. To mě velmi těší.
 • Vysvětlení
 • Dies v základním tvaru může označovat i celou větu.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
jen-

Základní forma: jen- + přípona v závislosti na pádu a rodu. Zájmeno jen- ve srovnání se zájmenem dies- označuje něco dalšího nebo dřívějšího (např. něco, co jsme již viděli).

 • Překlad
 • To auto se mi líbilo víc.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno jen- jako člen
 • Překlad
 • Kupujeme ten, ne tenhle.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno jen- nahrazuje podstatné jméno: jenes Auto (to auto), např. v situaci, kdy jsme předtím viděli jiný výrobek a líbí se nám víc než ten, na který se díváme nyní.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jener jene jenes jene
Genitiv jenes jener jenes jener
Dativ jenem jener jenem jenen
Akkusativ jenen jene jenes jene
der / die / das / die

Vztahové zájmeno der / die / das / die odkazuje na konkrétní osobu nebo věc. Na rozdíl od dieser (které určuje blízkost) a jener (které určuje vzdálenost) se nevztahuje k místu. Může poukazovat na slovo zmíněné v předchozí větě nebo ve větě, která bude teprve následovat.

 • Překlad
 • Byl to ten muž.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno jen- jako člen
 • Překlad
 • Toho musíme najít.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno den- nahrazuje podstatné jméno: den Mann (ten muž).
 • Překlad
 • Znáte tohoto souseda? Ještě jsem ho neviděl.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno den (Akkusativ; Maskulinum) se vztahuje k již zmíněné osobě.
 • Překlad
 • Ti, kteří to udělali, za to zaplatí.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno die (nominativ; plurál) se vztahuje k následující větě.
 • Překlad
 • Loni jsem měl autonehodu. Nikdy na to nezapomenu.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno das (Nominativ; Neutrum) se může vztahovat k celé větě, která byla zmíněna dříve (v tomto případě vždy používáme zájmeno das ).
 • Překlad
 • mentalita lidí, kteří mluví více jazyky
 • Vysvětlení
 • V genitivu (Genitiv) v množném čísle (Plurál) se zájmeno důchodce používá pro označení slova, které bude následovat.
 • Překlad
 • vícejazyční lidé a jejich mentalita
 • Vysvětlení
 • V genitivu (Genitiv) v množném čísle (Plurál) se zájmeno deren používá pro odkaz na dříve uvedené slovo.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
derjenige

Zájmeno derjenige odkazuje na něco, co bude popsáno v následující vedlejší větě. Zájmeno derjenige se skládá ze dvou částí: der (skloňuje se jako určitý člen) + jenige (skloňuje se jako přídavné jméno).

 • Překlad
 • Ti, kteří hodně sportují, jsou zdravější.
 • Překlad
 • Ten, kdo to udělal, za to zaplatí.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno derjenige- jako člen
 • Překlad
 • Ten, kdo to udělal, za to zaplatí.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno derjenige- nahrazuje podstatné jméno.
 • Pokud je ukazovací zájmeno der / die / das / die shodné se vztažným zájmenem (např. Der, der das gemacht hat, .. ), dává se přednost použití ukazovacího zájmena derjenige.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
derselbe

Zájmeno derselbe označuje přesně stejnou věc (např. stejnou věc nebo osobu).

 • Překlad
 • Ráda bych jedla stejnou čokoládu.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno dieselbe jako člen.
 • Překlad
 • Otázka: Kterou čokoládu bys nejraději snědl? 👉 Tu samou.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno dieselbe (=dieselbe Schokolade) nahrazující podstatné jméno.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Genitiv desselben derselben desselben derselben
Dativ demselben derselben demselben denselben
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben

Synonymem derselbe je der gleiche (píše se zvlášť; nezaměňovat s dergleichen); gleich - stejný / stejný. Např. dieselbe Schokolade (=die gleiche Schokolade) 👉 stejná čokoláda. Existuje však jedna výjimka. A sice, když chceme vyjádřit, že odkazujeme na zcela stejnou věc (a ne na věc podobného druhu). Např. Sie hat denselben Sitz. (Má stejné sedadlo.) na rozdíl od: Sie hat den gleichen Sitz. (Ona má stejné [druh] sedadlo.)

derlei / dergleichen

Zájmena derlei a dergleichen označují něco stejného. Tato zájmena se neskloňují.

 • Překlad
 • Něco podobného se mi už stalo.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno dergleichen nahrazuje podstatné jméno
 • Překlad
 • Nemoci tohoto druhu jsou vzácné.
 • Vysvětlení
 • Ukazovací zájmeno derlei jako člen

dgl. je zkratka dergleichen

Další slovo s podobným významem je derartig (přídavné jméno skloňované podle pádu a rodu), např. derartiges Problem (=dergleichen Problem) 👉 tento druh problému

selbst / selber

Zájmena Selbst / Selber naznačují, že jde pouze o jednu věc nebo že jde o něco samo o sobě. Tato zájmena se neskloňují. Kromě toho zájmeno selber používáme pouze v běžném jazyce.

 • Překlad
 • Sám jsem byl překvapen.
 • Překlad
 • Samotná teorie byla obtížná.
 • Překlad
 • Myslí jen na sebe.
 • Překlad
 • Je to samozřejmé.

selbst lze použít také jako podstatné jméno s významem "já nebo mě osobně / sám" 👉 das Selbst (bez množného čísla)

selbst lze použít i jako příslovce s významem "i", např. selbst wenn ... (i když ...), selbst du kannst Spaghetti kochen (i ty můžeš uvařit špagety)

solch-

Zájmeno solch- se používá k označení druhu něčeho (např. jako ...) nebo ke zdůraznění jeho vlastností / kvality.

 • Překlad
 • Takoví zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu.
 • Vysvětlení
 • solch jako článek
 • Překlad
 • Takové lidi ve společnosti nepotřebujeme.
 • Vysvětlení
 • solch nahrazuje podstatné jméno
 • Překlad
 • Takový zaměstnanec může být rozhodující.
 • Vysvětlení
 • solch jako přídavné jméno (v takovém případě se vždy používá buď s neurčitým členem, např. ein, nebo s výrazy popisujícími množství/množství, např. viele solche Mitarbeiter (mnoho takových zaměstnanců).
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ solcher solche solches solche
Genitiv solchen solcher solchen solcher
Dativ solchem solcher solchem solchen
Akkusativ solchen solche solches solche