Zkratky

Abkürzungen

Nejoblíbenější zkratky.

Zkratky

Abb. (Abbildung)

ilustrace; prezentace; reprezentace

AG (Aktiengesellschaft)

Akciová společnost

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Podmínky použití

Abschn. (Abschnitt)

kapitola

Anm. (Anmerkung)

poznámka, anotace

Anl. (Anlage)

příloha

allg. (allgemein)

obecně

i. Allg. (im Allgemeinen)

obecně / obecně řečeno

art. (Artikel)

článek (zákona)

Az. (Aktenzeichen)

odkaz na soubor (nebo číslo)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

mezinárodní kód banky

BLZ (Bankleitzahl)

kód banky

Bsp. (Beispiel)

příklad

  • Překlad
  • například
bspw. (beispielsweise)

např. (například)

bzw. (beziehungsweise)

nebo / nebo spíše

ca. (circa)

asi (přibližná hodnota; např. asi 20$)

d.h. (das heißt)

tj. (že je)

dgl. (dergleichen)

tento druh (z)

UG (Untergeschoss)

suterén; jakékoliv podlaží pod přízemím

EG (Erdgeschoss)

přízemí

DG (Dacheschoss)

podkroví

OG (Obergeschoss)

patro (nad přízemím)

etc. (et cetera)

atd. (atd.)

evtl. (eventuell)

případně

geb. (geboren)

born

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Společnost s ručením omezeným

Gl. (Gleis)

trať / plaftorma (vlaku)

ggf. (gegebenenfalls)

případně

Hbf. (Hauptbahnhof)

hlavní nádraží

inkl. (inklusive)

včetně

insb. (insbesondere)

zejména

Kfz (Kraftfahrzeug)

motorové vozidlo

Kita (Kindertagesstätte)

mateřská škola / centrum péče o děti

LKW (Lastkraftwagen)

Kamion

mind. (mindestens)

minimálně

Mitgl. (Mitglied)

člen

Mio. (Millionen)

M (v milionech)

Mrd. (Milliarden)

B (v miliardách)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

DPH (daň z přidané hodnoty)

Nr. (Nummer)

č. (číslo)

o. (oder)

nebo

o.a. (oben angegeben)

výše uvedené / výše zmíněné

o.ä (oder ähnlich)

nebo podobně

o.Ä. (oder Ähnliches)

nebo podobně (platí pouze pro podstatná jména, proto se Ähnliches píše s velkým písmenem), např. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

výše uvedené / výše zmíněné

PLZ (Postleitzahl)

Poštovní směrovací číslo

PKW (Personenkraftwagen)

Automobil (osobní automobil)

Pos. (Position)

pozice

rd. (rund)

kulatý (tj. tvar) nebo asi (přibližný; např. asi deset stupňů)

S. (Seite)

stránka

s. (siehe)

viz

s.a. (siehe auch)

viz také

S-Bahn (Schnellbahn)

městská rychlodráha

s.o. (siehe oben)

viz výše

s.u. (siehe unten)

viz níže

sog. (sogenannt)

tzv

Std. (Stunde)

hodina

Tab. (Tabelle)

tabulka

tägl. (täglich)

denně

Tel. (Telefon)

tel. (telefonní číslo)

Tsd. (Tausend)

tisíc

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Agentura pro technickou inspekci

u.a. (unter anderem)

mimo jiné

u.Ä. (und Ähnliches)

atd. (atd.)

U-Bahn (Untergrundbahn)

metro / podzemní dráha

ugs. (umgangssprachlich)

hovorově / běžně

urspr. (ursprünglich)

initial / původně (nebo origin / původně)

u.U. (unter Umständen)

případně

Urt. v. (Urteil vom)

věta (zákon) od (např. někdy)

usw. (und so weiter)

atd. (atd.)

u.v.m. (und vieles mehr)

a mnoho dalších

v.a. (vor allem)

Především

vgl. (vergleiche)

srov. (srovnej)

vs. (versus)

vs. (versus)

WG (Wohngemeinschaft)

paušální podíl

z. B. (zum Beispiel)

např. (například)

z. H. (Zu Händen)

do ruky / osobně doručeno

z. T. (zum Teil)

částečně

zz. / zzt. (zurzeit)

v současné době; momentálně

Ziff. (Ziffer)

bod (např. v dokumentu/kapitole)

zzgl. (zuzüglich)

včetně; plus