Dativ

Dativ

Jeden ze čtyř případů v němčině. Odpovídá na otázky Wem/Was? (komu/komu/čemu?). Ve větě se dvěma předměty obvykle popisuje příjemce vykonávané činnosti. Dativ Dativ se používá také s některými předložkami (zejména pokud činnost nezahrnuje pohyby nebo změnu stavu).

Příklady

 • Překlad
 • Dávám svému psovi hračku.
 • Vysvětlení
 • Wem gebe ich ein Spielzeug? (Komu dávám hračku?)
 • Překlad
 • Vanessa pomáhá svému mladšímu bratrovi.
 • Vysvětlení
 • Komu pomáhá Vanessa? (Komu pomáhá Vanessa? / Komu pomáhá Vanessa?)
 • Překlad
 • Jedu do Berlína autem.
 • Vysvětlení
 • Womit fahre ich? (Čím jedu? / Jakými prostředky jedu?)

Stavebnictví

K podstatnému jménu v jednotném čísle Dativ obvykle nic dalšího nepřidáváme. Naopak v množném čísle se téměř vždy přidává buď přípona -n, nebo -en.

Skloňování podstatného jména v dativu
mužský rod ženský rod neutrální množné číslo
definitivní článek dem Mann der Frau dem Kind den Leuten
neurčitý člen einem Mann einer Frau einem Kind Leuten

Aplikace

Dativ po některých předložkách

Po následujících předložkách je podstatné jméno vždy v dativu: ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu.

 • Překlad
 • Mluvím s prodavačem.
 • Překlad
 • Po operaci jsem se cítila mnohem lépe.
Dativ po některých slovesech

Podstatné jméno je vždy v dativu po následujících slovesech: danken, geben, gehören, helfen, sich nähern, weh|tun. (Je jich mnohem více.)

 • Překlad
 • Děkujeme.
 • Překlad
 • Lékař pomáhá zraněnému chlapci.
 • Překlad
 • Bolí mě noha.
 • Překlad
 • Film se blíží ke konci.

Výjimky a zvláštní případy

Množné číslo

Podstatná jména v množném čísle v dativu (Dativ) mají navíc příponu -n (kromě podstatných jmen zakončených na -s).

 • Překlad
 • s přáteli
 • Překlad
 • naproti červeným domům

Výjimky

 • Překlad
 • V obou školkách už není místo.
Podstatná jména patřící do skupiny N-Deklinace v Dativu pádě

Podstatná jména patřící do skupiny N-Deklinace jsou podstatná jména (téměř vždy mužského rodu), která v následujících případech Genitiv, Akkusativ a Dativ dostávají navíc příponu -n nebo -en. (Podrobnosti v kapitole o N-Deklinace)

 • Překlad
 • Šéf poděkuje asistentovi za pomoc.
 • Překlad
 • Společnost si sjedná schůzku s dodavatelem.
 • Překlad
 • Profesor gratuluje absolventovi.