Hlavní věty

Hauptsätze

Hlavní věty jsou věty, které jsou nezávislé a obsahují alespoň podmět a přísudek (je možné i více částí věty), např. Julia duscht. (Julia se sprchuje).

Ve větách hlavních je sloveso vždy na druhém místě. Podmět je nejčastěji na prvním místě, ale může být i jiná část věty, např. předmět nebo popis místa/času.

Konstrukce hlavních vět

Pořadí slov

Jednotlivé části věty v němčině musí zaujímat správnou pozici ve větě. Věta se nejčastěji skládá z předmětu, přísudku (slovesa) a předmětu. Pokud je ve větě více částí, umístíme je na příslušná místa podle níže uvedeného seznamu:

 • (1) První místo: nejčastěji podmět (Subjekt), někdy jiná část věty, např. předmět (Objekt) nebo popis místa / času (Ort / Zeit).
 • (2) Druhé místo: predikát nebo pomocné sloveso (Verb)
 • (3) Osobní zájmeno (popisující přímý předmět Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Osobní zájmeno (popisující nepřímý předmět Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Předmět (pokud není na prvním místě)
 • (6) Nepřímý předmět (indirektes Objekt)
 • (7) Popis času (Zeit)
 • (8) Popis místa (Ort)
 • (9) Přímý předmět (direktes Objekt)
 • (10) Předložka / příslovce (Předložka / příslovce)
 • (11) Infinitiv (Infinitiv)
 • Překlad
 • Muž dává ženě dárek.
 • Vysvětlení
 • Jednoduchá hlavní věta, která se skládá ze subjektu, predikátu a nepřímého a přímého předmětu.
 • Překlad
 • Muž dal ženě dárek.
 • Vysvětlení
 • Tato věta je prakticky stejná jako první, ale v minulém čase (Perfekt). Části věty: podmět, přísudek (pomocné sloveso), nepřímý předmět, přímý předmět a infinitiv.
 • Překlad
 • Muž dal včera ženě v restauraci dárek knarozeninám.
 • Vysvětlení
 • V této větě vidíte, že jednotlivé části věty se objevují na místě určeném podle výše uvedeného seznamu.
 • Překlad
 • Ten muž ho včera dal ženě v restauraci k narozeninám.
 • Vysvětlení
 • Slovo dar (ein Geschenk) bylo nahrazeno osobním zájmenem es 👉 Muž ho (dar) dal ženě ...
 • Překlad
 • Ten muž jí ho dal včera v restauraci knarozeninám.
 • Vysvětlení
 • Slovo dar (ein Geschenk) bylo nahrazeno osobním zájmenem es a slovo žena (der Frau) osobním zájmenem ihr 👉 Muž jí (ženě) to (dar) dal ....
 • Všimněte si, že při použití zájmen je pořadí předmětů a zájmen obrácené: místo (der Frau ein Geschenk) máme (es [=ein Geschenk] ihr [=der Frau])
 • Překlad
 • Muž dal ženě včera v restauraci dárek knarozeninám.
 • Vysvětlení
 • V této větě je nepřímý předmět (der Frau) na prvním místě místo předmětu.
 • Překlad
 • Muž dal včera ženě v restauraci dárek knarozeninám.
 • Vysvětlení
 • V této větě je na prvním místě místo předmětu přímý předmět (ein Geschenk).
 • Překlad
 • Včera dal muž ženě v restauraci dárek k narozeninám.
 • Vysvětlení
 • V této větě je na prvním místě místo podmětu popis času (gestern).
 • Překlad
 • Včera v restauraci dal muž ženě dárek knarozeninám.
 • Vysvětlení
 • V této větě je na prvním místě místo podmětu popis místa (v dem Restaurant).