Otázky

Fragen

V němčině tvoříme otázky dvěma způsoby: s tázacím zájmenem nebo bez něj. Na otázky bez tázacího zájmena odpovídáme ano/ne. U otázek s tázacím zájmenem je odpověď složitější.

Vzorové otázky

 • Překlad
 • Otázka: Udělal jste si domácí úkol? O: Ano.
 • Překlad
 • Co ti Erik řekl?
 • Vysvětlení
 • Byl - tázací zájmeno

Stavba tázacích vět (otázek)

Otázky bez tázacího zájmena

Sloveso je na začátku věty a podmět (osoba nebo věc vykonávající činnost) je přímo za ním. Zbytek věty zůstává stejný.

 • Překlad
 • Jdeš dnes do školy?
Otázky s tázacím zájmenem
Otázka k tématu

Tázací zájmeno stojí na začátku věty, za ním následuje sloveso. Zbytek věty zůstává beze změny.

 • Překlad
 • Kdo vám dal klíč?
 • Vysvětlení
 • Wer - tázací zájmeno; geben - gab - gegeben (dát); podmětem je osoba, která klíč dala
Otázka o předmětu (o lidech), v níž je předložka

Přísudek je na začátku věty, za nímž přímo následuje tázací zájmeno, sloveso a podmět.

 • Překlad
 • S kým jdeš běhat?
 • Vysvětlení
 • Mit wem - předložka s tázacím zájmenem
 • Překlad
 • Na koho myslíte?
 • Vysvětlení
 • An wen - předložka s tázacím zájmenem
Otázka na předmět (ne na osoby), ve které je předložka

Na začátek věty se klade předpona wo + předložka, následuje sloveso a podmět. Pokud předložka začíná samohláskou, přidáme k předponě wo ještě -r.

 • Překlad
 • Jak se vracíte domů?
 • Vysvětlení
 • Žena (předpona wo + předložka mit)
 • Sloveso fahren (jet / jet [autem/vlakem/loďí atd.]) ve druhé a třetí osobě jednotného čísla (du, er/sie/es) dostává umlaut, tedy fährst (fahrst).
 • Překlad
 • Na co se zaměřujete?
 • Vysvětlení
 • Worauf (předpona wo + -r + předložka auf)
Další typy otázek s tázacím zájmenem

Tázací zájmeno je ve větě na prvním místě, bezprostředně za ním následuje sloveso a podmět.

 • Překlad
 • Co ti Erik řekl?
 • Vysvětlení
 • Byl - tázací zájmeno

Související zdroje

Seznam tázacích zájmen najdete v kapitole o tázacích zájmenech.