Minulý čas dokonavý

Plusquamperfekt

Minulý čas průběhový Plusquamperfekt se používá k popisu událostí v minulosti, které se odehrály před něčím jiným v minulosti.

Stavba vět v Plusquamperfekt čase

hatte/war + Partizip II

Věta v Plusaquamperfekt se tvoří následujícím způsobem: haben/sein ve tvaru Präteritum (hatte/war) + Partizip II (u pravidelných sloves: ge- + slovesný kmen + -t).

 • Překlad
 • Než jsme šli do kina, udělali jsme si domácí úkol.
 • Vysvětlení
 • wir + haben + machen 👉 wir hatten + ge- + mach + -t 👉 wir hatten gemacht
 • Překlad
 • Než přijela policie, zloděj už byl na útěku.
Person hatte + lernen (Partizip II) war + reisen (Partizip II)
ich hatte gelernt war gereist
du hattest gelernt warst gereist
er/sie/es hatte gelernt war gereist
wir hatten gelernt waren gereist
ihr hattet gelernt wart gereist
sie/Sie hatten gelernt waren gereist

Aplikace

Pořadí událostí v minulosti

Čas Plusquamperfekt se používá, když chceme popsat činnost/událost, která se odehrála v minulosti před jinou činností/událostí v minulosti.

 • Překlad
 • Než jsem se přestěhoval do Německa, učil jsem se německy deset let.
 • Vysvětlení
 • Část vět popisující dřívější činnost/událost je vždy v čase Plusquamperfekt 👉 hatte gelernt a následující činnost/událost v čase Präteritum 👉 zog (ziehen - zog - gezogen).
Spojka nachdem

Čas Plusquamperfekt se nejčastěji používá k popisu pořadí událostí v minulosti ve větách se spojkou nachdem (po ... pak ...).

 • Překlad
 • Po ukončení studia jsem se vydal na cestu kolem světa.
 • Vysvětlení
 • Dřívější činnost (maturita) v Plusquamperfekt čase 👉 hatte abgeschlossen a pozdější činnost (cesta kolem světa) v Präteritum čase 👉 gingen (gehen - ging - gegangen).