Budoucí čas

Futur I

Budoucí čas Futur I se používá k popisu dějů, které se odehrají v budoucnosti. Tvoří se pomocí pomocného slovesa werden (stát se) skloňovaného podle osoby v přítomném čase a infinitivu na konci věty.

Stavba vět v Futur I časové soustavě

Subjekt + werden + ... + Infinitiv

Podmět (Subjekt) je osoba nebo věc vykonávající činnost, následuje pomocné sloveso werden (v přítomném čase, časované na osobu) a pak infinitiv (Infinitiv), což je základní, nesklonný tvar slovesa. Pokud je ve větě modální sloveso, pak jsou na konci věty dva infinitivy: infinitiv nemodálního slovesa + infinitiv modálního slovesa.

Časování pomocného slovesa werden pro osobu v přítomném čase
Person werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Aplikace

Příklady vět v budoucím čase Futur I
 • Překlad
 • Brzy si koupím nové auto.
 • Překlad
 • Příští týden se Thomas ožení se svou přítelkyní.
 • Překlad
 • Dnes nic nejím, protože mám zítra krevní testy.
 • Překlad
 • Od příštího měsíce budu muset opět chodit do školy.
 • Překlad
 • Nyní šetřím spoustu peněz, protože si brzy budu muset koupit nové auto.
 • Vysvětlení
 • Podřadicí věta s modálním slovesem müssen, proto je třeba použít slovosled se slovesem na konci se dvěma infinitivy na konci: , weil ... + Hilfsverb + Infinitiv + Modalverb (Hilfsverb - pomocné sloveso, Infinitiv - infinitiv, Modalverb - modální sloveso) 👉 , weil ... werde kaufen müssen (, weil ... kaufen müssen werde).
Použití přítomného času Präsens k získání významu věty v budoucím čase Futur I

Často se pro vyjádření děje, který má být vykonán v budoucnosti, místo budoucího času Futur I používá zjednodušení, které spočívá v použití přítomného času. Zejména tehdy, když se použije výraz popisující čas, např. večer/zítra/příští týden/měsíc/rok nebo za chvíli/za několik dní/za měsíc.

 • Překlad
 • Příští týden mám dovolenou.
 • Vysvětlení
 • Je zřejmé, že činnost se vztahuje k budoucnosti, není tedy nutné, ale možné použít čas Futur I (In der nächsten Woche werde ich Urlaub haben.)
 • Překlad
 • Za dva měsíce bude zase zima.
 • Vysvětlení
 • Je zřejmé, že činnost se vztahuje k budoucnosti, proto není nutné, ale možné použít čas Futur I (In zwei Monaten wird es wieder kalt sein.)
 • Překlad
 • Dnes večer mě navštíví přátelé.
 • Vysvětlení
 • Je zřejmé, že činnost se vztahuje k budoucnosti, není tedy nutné, ale možné použít čas Futur I (Meine Freunde werden mich heute Abend besuchen.)