Σχετική αντωνυμία

Relativpronomen

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας σχετικής πρότασης στην οποία αναφέρεται σε ένα προαναφερθέν ουσιαστικό.

Κλίση της σχετικής αντωνυμίας

Η σχετική αντωνυμία κλίνεται ως προς το γένος και την πτώση.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der/welcher die/welche das/welches die/welche
Genitiv dessen deren dessen deren
Dativ dem/welchem der/welcher dem/welchem denen/welchen
Akkusativ den/welchen die/welche das/welches die/welche

Εφαρμογές

Παραδείγματα προτάσεων που χρησιμοποιούν σχετικές αντωνυμίες
  • Μετάφραση
  • Αυτός είναι ο μαθητής που πήρε τον καλύτερο βαθμό.
  • Μετάφραση
  • Αυτός είναι ο μαθητής του οποίου το σακίδιο είχε μείνει στην τάξη.
  • Μετάφραση
  • Αυτός είναι ο μαθητής στον οποίο ο δάσκαλος αφιερώνει πολύ χρόνο.
  • Μετάφραση
  • Αυτός είναι ο μαθητής που θα θέλαμε να έχουμε στην ομάδα μας.