Přítomný čas

Präsens

Přítomný čas Präsens se používá k popisu činností/událostí probíhajících v okamžiku promluvy. Často se také používá při mluvení/psaní o budoucnosti, zejména pokud věta obsahuje nějaká slova popisující čas, např. večer / za měsíc.

Stavba vět v Präsens čase

Subjekt + sloveso

Podmět (Subjekt) je osoba nebo věc, která vykonává činnost. Bezprostředně za ním následuje konjugované sloveso (konjugiertes Verb), které je ve druhé pozici. Při konjugaci slovesa se z infinitivu odstraní přípona -en (Infinitiv) a poté se přidá přípona zohledňující osobu (Personalendung) podle následující tabulky:

Person Endung machen
ich -e mache
du -st machst
er/sie/es -t macht
wir -en machen
ihr -t macht
sie/Sie -en machen

Použití přítomného času

Činnosti, které probíhají během mluvení
 • Překlad
 • Jí jablko.
Popisování skutečností a současných stavů
 • Překlad
 • Erik je nemocný.
 • Překlad
 • Jmenuji se Peter.
 • Překlad
 • Je zima (právě teď).
Činnosti, které již nějakou dobu probíhají
 • Překlad
 • Pro tuto společnost pracuji již 3 roky.
Obecně uznávané pravdy, přírodní jevy, předpisy, pravidla
 • Překlad
 • Země je kulatá.
Popis plánovaných nebo domluvených činností, které se uskuteční v budoucnu

V této situaci se obvykle vyskytuje příslovce času. Vyjadřuje, že činnost se bude konat v budoucnosti, např. zítra (morgen), v pondělí (montags).

 • Překlad
 • Příští týden jedu do Berlína.
 • Překlad
 • V pondělí chodím do posilovny.

Výjimky a zvláštní případy

Časování sloves haben a sein.
Person haben sein
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie/Sie haben sind
Silná slovesa

Existuje mnoho tzv. silných sloves, která mají nepravidelný tvar ve druhé a třetí osobě jednotného čísla (du, er/sie/es). V takovém případě se obvykle mění jedno nebo dvě písmena v kmeni slovesa.

 • Překlad
 • mluvit
 • Překlad
 • převzít
Slovesa končící na -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss

Pokud slovesný kmen končí na -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss, pak se ve druhé osobě jednotného čísla (du) místo přípony -st přidává přípona -t.

 • Překlad
 • používat
 • Překlad
 • kousnout
 • Překlad
 • do boxu
 • Překlad
 • brzdit
 • Překlad
 • zářit
 • Překlad
 • odpovídat / zapadat

To by mělo být zcela intuitivní, protože jinak by bylo obtížné vyslovit slovesa končící na -tst, -ßst, -xst, -sst.

Slovesný kmen končící na -d, -t, -tm, -chn, -gn

Pokud slovesný kmen končí na -d, -t, -tm, -chn, -gn, je třeba ve druhé a třetí osobě jednotného čísla a ve druhé osobě množného čísla (du, er/sie/es, ihr) přidat další -e:

 • Překlad
 • najít
 • Překlad
 • čekat
 • Překlad
 • čerpat
 • Překlad
 • setkat se / potkat se
 • Překlad
 • dýchat

Výjimky

 • Překlad
 • poradit

To by mělo být také zcela intuitivní, protože jinak by bylo těžké vyslovit slovesa bez přidání přípony -e.

Slovesa končící na -eln/-ern

Pokud slovesný kmen končí na -eln/-ern, pak se v první a třetí osobě množného čísla (wir, sie/Sie) písmeno e z přípony vynechává (aby se přípona nestala -elen/-eren) a v první osobě jednotného čísla (ich) se písmeno e v slovesném kmeni může vynechat:

 • Překlad
 • žehlit
 • Překlad
 • požadovat/vyžadovat