Αμοιβαία αντωνυμία

Reziprokpronomen

Οι αμοιβαίες αντωνυμίες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ενέργειες που είναι αμοιβαίες και αναφέρονται σε τουλάχιστον δύο πρόσωπα/πράγματα.

Κλίση

Person Genitiv Dativ Akkusativ
ich - - -
du - - -
er/sie/es - - -
wir einander einander einander
ihr einander einander einander
sie/Sie einander einander einander

Εφαρμογές

Δείγμα προτάσεων
  • Μετάφραση
  • Ο Μπεν και η Άννα αγαπιούνται.
  • Μετάφραση
  • Συμπαθούμε ο ένας τον άλλον.
Αμοιβαία αντωνυμία einander με πρόθεση

Η αμοιβαία αντωνυμία einander μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με μια πρόθεση, π.χ. miteinander (μεταξύ τους). Στην περίπτωση αυτή η πρόθεση προστίθεται στην αντωνυμία einander (γράφεται μαζί).

  • Μετάφραση
  • Συχνά δεν συμφωνούμε μεταξύ μας.
  • Μετάφραση
  • Δεν μιλούν πια μεταξύ τους.
  • Μετάφραση
  • Δύο αδελφές φροντίζουν η μία την άλλη.