Ερωτηματική αντωνυμία

Interrogativpronomen

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση ερωτήσεων σχετικά με ένα ουσιαστικό, π.χ. ένα πράγμα/πρόσωπο/ζώο. Η ερώτηση αφορά συνήθως την επιλογή ενός ουσιαστικού από την ομάδα (ποιο;) ή το είδος/τύπο του ουσιαστικού (τι είδους;).

Κλίση των αντωνυμιών welcher και was für ein

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες welcher και was für ein κλίνονται ως προς την πτώση και το γένος.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ welcher/was für ein welche/was für eine welches/was für ein welche/was für welche
Genitiv welches/was für eines welcher/was für einer welches/was für eines welcher/was für welcher
Dativ welchem/was für einem welcher/was für einer welchem/was für einem welchen/was für welchen
Akkusativ welchen/was für einen welche/was für eine welches/was für ein welche/was für welche

Η ερωτηματική αντωνυμία και οι εφαρμογές της

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες: wer, was, wessen, wem, wen

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες wer, was, wessen, wem, wen χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ερωτήσεων σχετικά με ουσιαστικά ή αντωνυμίες (συνήθως τις προσωπικές ή κτητικές αντωνυμίες).

 • Μετάφραση
 • 🤔 Ποιος είναι αυτός Α: Είναι η νέα σας (κυρία) δασκάλα.
 • Εξήγηση
 • Η απάντηση είναι ένα πρόσωπο (ερώτηση για ένα ουσιαστικό).
 • Μετάφραση
 • 🤔 Τι τρώτε Α: Τρώμε ένα κέικ.
 • Εξήγηση
 • Η απάντηση είναι ένα πράγμα (ερώτηση για ένα ουσιαστικό).
 • Μετάφραση
 • 🤔 Ποιανού είναι το ποτήρι εδώ Α: Το δικό μου.
 • Εξήγηση
 • Η απάντηση είναι μια κατοχή (ερώτηση σχετικά με μια κτητική αντωνυμία).
 • Μετάφραση
 • Ερ: Σε ποιον κάνετε δώρο Α: Στη μητέρα μου.
 • Εξήγηση
 • Η απάντηση είναι ένα πρόσωπο (ερώτηση για ένα ουσιαστικό).
 • Μετάφραση
 • 🤔 Ποιον βλέπεις Α: Βλέπω έναν άνδρα με μαύρο κοστούμι.
 • Εξήγηση
 • Η απάντηση είναι ένα πρόσωπο (ερώτηση για ένα ουσιαστικό).
Οι αντωνυμίες welcher και was für ein

Η ερωτηματική αντωνυμία welcher χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ερωτήσεων σχετικά με μια συγκεκριμένη επιλογή (π.χ. από τα πράγματα που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή) και η ερωτηματική αντωνυμία was für ein χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ερωτήσεων σχετικά με τον τύπο/το είδος ενός ουσιαστικού. Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άρθρο ή να αντικαταστήσουν ένα ουσιαστικό.

 • Μετάφραση
 • Ο Νίκο έχει σκύλο. Ερ: Τι είδους σκύλο έχει ο Νίκο Α: Ένα Τζακ Ράσελ Τεριέ.
 • Μετάφραση
 • 🤔 Ποιο πουλόβερ σας αρέσει Α: Το κόκκινο (ένα).