Budoucí perfektum

Futur II

Budoucí čas Futur II se používá k vyjádření činností, které budou v budoucnu již vykonány.

Stavba vět v Futuru II časování

Subjekt + werden + ... + Partizip II + haben/sein

Podmět (Subjekt) je osoba nebo věc vykonávající činnost, následuje pomocné sloveso werden (v přítomném čase, časované na osobu) a na konci věty pak příčestí minulé (Partizip II) s jedním z pomocných sloves (haben/sein).

Časování pomocného slovesa werden pro osobu v přítomném čase
Person werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Příklady použití času Futur II

  • Překlad
  • V devět hodin letadlo odlétá / odlétá.
  • Vysvětlení
  • V devět hodin už bude letadlo určitě pryč (protože odletí dříve).
  • Překlad
  • Do zítřka se rozhodnou.
  • Překlad
  • Pokud nezačneme operovat okamžitě, pacient by zítra nebyl schopen chůze.
  • Vysvětlení
  • Pokud je ve větě modální sloveso, pak se na konec věty umístí 3 infinitivy: infinitiv pomocného slovesa haben, infinitiv slovesa (v tomto příkladu laufen) a infinitiv modálního slovesa (v tomto příkladu können). Jedná se o velmi vzácnou konstrukci.