Zpětné zájmeno

Reflexivpronomen

Zvratná zájmena používáme, když osoba dělá něco sama se sebou (zvratné sloveso) nebo když se činnost týká alespoň dvou nebo více osob/věcí a je vzájemná (zvratné sloveso).

Skloňování zvratného zájmena

Zpětné zájmeno se skloňuje podle pádu (pouze Dativ a Akkusativ).

Person Dativ Akkusativ
ich mir mich
du dir dich
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich

Zpětné zájmeno a jeho použití

Zvratná slovesa
 • Překlad
 • Myji si (doslova: sám sobě) ruce.
 • Překlad
 • Myji se každý den.
 • Překlad
 • Jsem šťastný.
 • Překlad
 • Je nervózní kvůli své práci.
Vzájemná slovesa
 • Překlad
 • Setkáváme se (doslova: sami se sebou).
 • Vysvětlení
 • Setkáváme se navzájem. (ty se mnou a já s tebou)
 • Překlad
 • Julian a Lothar se znají.
 • Vysvětlení
 • Julian zná Lothara a Lothar zná Juliana.