Vztahové zájmeno

Relativpronomen

Používá se ke stavbě vztažné věty, v níž odkazuje na dříve uvedené podstatné jméno.

Skloňování vztažného zájmena

Vztahové zájmeno se skloňuje podle rodu a pádu.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der/welcher die/welche das/welches die/welche
Genitiv dessen deren dessen deren
Dativ dem/welchem der/welcher dem/welchem denen/welchen
Akkusativ den/welchen die/welche das/welches die/welche

Aplikace

Příklady vět s použitím vztažných zájmen
  • Překlad
  • Jedná se o žáka, který dostal nejlepší známku.
  • Překlad
  • Jedná se o žáka, jehož batoh zůstal ve třídě.
  • Překlad
  • Jedná se o žáka, kterému učitel věnuje hodně času.
  • Překlad
  • To je student, kterého bychom chtěli mít v našem týmu.