وجه التزامی یک

Konjunktiv I

وجه التزامی Konjunktiv I در آلمانی برای گفتار غیرمستقیم استفاده می‌شود. اظهارات شخص دیگری را همراه با عدم اطمینان از اینکه آیا این اظهارات درست است یا خیر (ادعا می‌شود بله، اما ما مطمئن نیستیم) بیان می‌کند.

The Konjunktiv I اغلب در مطبوعات به صورت نوشتاری (به عنوان مثال در روزنامه‌ها) یا کلامی (به عنوان مثال در رسانه ها/در رادیو) استفاده می‌شود. تقریبا همیشه در سوم شخص مفرد (شخص دیگری چیزی گفت، به عنوان مثال رئیس جمهور، سخنگوی شرکت) یا در سوم شخص جمع (برخی افراد چیزی گفتند، به عنوان مثال سیاستمداران) استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از جملات با استفاده از گفتار غیر مستقیم

 • ترجمه
 • رئیس گفت این شرکت عملکرد بسیار خوبی دارد.
 • توضیح
 • رئیس گفت که شرکت عملکرد خوبی دارد ، اما شما واقعاً نمی‌دانید که این شرکت چه عملکردی دارد. شاید خوب پیش نرود و رئیس می‌خواهد آن را پنهان کند. سخنرانی گزارش شده بیانگر این عدم اطمینان در مورد سخنان رئیس است.
 • ترجمه
 • «بانک ما بهترین وام در بازار را ارائه می‌دهد» 👉 بانک (ادعا می‌شود) بهترین وام در بازار را ارائه می‌دهد.
 • توضیح
 • ما نمی‌دانیم وام ارائه شده توسط این بانک بهترین وام در بازار است یا نه.

ساختار

به منظور ساختن یک جمله در حالت گفتار غیرمستقیم، -e را به ستاك فعل اضافه کنید (به عنوان مثال برای فعل machen، ستاك mach است) (مگر اینکه ستاك فعل در حال حاضر با -e ختم شوى)، و سپس یک پسوند برای شخص صحیح. سوم شخص مفرد (er/sie/es) به همان روش اول شخص مفرد (ich) صرف می‌شود.

مثالهایی در زمان Präsens
 • ترجمه
 • سخنگوی بانک: «بانک به اندازه کافی پول دارد.» 👉 سخنگوی بانک گفت که (طبق ادعا) بانک پول کافی دارد. (اما مطمئن نیستیم که این مورد صحت داشته باشد)
 • توضیح
 • mit|teilen - برقراری ارتباط / اعلام کردن
 • ترجمه
 • این سیاستمدار گفت: «بودجه دولت 2 میلیون یورو کسری دارد.» 👉 سیاستمدار گفت که (طبق ادعا) بودجه دولت 2 میلیون یورو کسری دارد.
 • توضیح
 • fehlen an +Dativ - گم شدن
مثال‌هایی در زمان Perfekt
 • ترجمه
 • پلیس: «قاتل از آلمان به فرانسه فرار کرد.» 👉 پلیس اعلام کرد (گویا) قاتل از آلمان به فرانسه فرار کرده است.
 • توضیح
 • fliehen - فرار کردن
 • ترجمه
 • معلم گفت: «جولیان پیشرفت بزرگی کرد.» 👉 معلم گفت که جولیان (گفته می‌شود) پیشرفت عظیمی داشته است.
مثال‌هایی در زمان Futur I
 • ترجمه
 • وی گفت: «همه سود دریافت خواهند کرد.» 👉 او گفت که (ظاهراً) همه سود دریافت خواهند کرد.
 • ترجمه
 • دکتر (زن) گفت: «پسر شما به زودی سالم خواهد شد.» 👉 دکتر (زن) گفت که (گویا) پسرم به زودی سلامتش را خواهد یافت.
مثال‌هایی به صورت Futur II
 • ترجمه
 • رئیس جمهور گفت: «طی پنج سال کشور ما به قدرتمندترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.» 👉 رئیس جمهور گفت که (گویا) ظرف پنج سال کشور به قدرتمندترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.
 • توضیح
 • etwas werden - تبدیل شدن به چیزی
 • geworden در واقع نقش Partizip II را برای فعل werden دارد؛ sein فعل کمکی آن بوده، و فعل werdeفعل کمکی برای زمان آینده Futur I در گفتار غیرمستقیم است.
 • ترجمه
 • این دانشمند اظهار داشت: «تا ده سال دیگر، همه افراد خودروهای برقی تجربه کرده‌اند.» 👉 دانشمند اظهار داشت که (طبق ادعا) تا ده سال دیگر همه افراد تجربه استفاده از خودروهای برقی را دارند.
تضاد وجه اخباری (Indikativ) و وجه التزامی Konjunktiv I

در اکثر موارد شکل Konjunktiv I با وجه اخباری در اول شخص مفرد ( ich ) و در اول و سوم شخص جمع (wir, sie/Sie) تضاد دارد. در این حالت استفاده از فرم Konjunktiv II ضروری است.

 • ترجمه
 • سیاستمداران: «ما از همه شرکت‌ها پشتیبانی مالی می‌کنیم.» 👉 سیاستمداران گفتند (ظاهراً) آنها از هر شرکتی پشتیبانی مالی می‌کنند.
 • توضیح
 • در این حالت فرم Konjunktiv I نمی تواند برای فعل leisten استفاده شود، زیرا با فرم اخباری این شخص درگیر wir leisten تضاد دارد. بنابراین ، باید از شکل Konjunktiv II (infinitive + würden) استفاده شود.
 • ترجمه
 • مدیر گفت: «ماه آینده حقوقم افزایش خواهد داشت.» 👉 مدیر گفت که (گویا) ماه آینده افزایش حقوق خواهم داشت.
 • توضیح
 • در این حالت شکل Konjunktiv I نم‌تواند برای فعل bekommen استفاده شود زیرا با فرم اخباری این شخص درگیر است (ich bekomme) بنابراین فرم Konjunktiv II (infinitive + würden) باید استفاده شود.
گفتار غیرمستقیم در سوالات
 • ترجمه
 • مشتری: «آیا بانک به اندازه کافی پول دارد؟» 👉 مشتری پرسید آیا بانک به اندازه کافی پول دارد؟
 • توضیح
 • سوالات با پاسخ بله / خیر - ما از پیوند ob استفاده می‌کنیم.
 • ترجمه
 • مشتری: «بانک چقدر پول دارد ؟» 👉 مشتری پرسید بانک چقدر پول دارد.
 • توضیح
 • سوالات با ضمیر پرسشی - ما در بخشی از جمله با گفتار غیر مستقیم wie از ضمیر پرسشی (wie) استفاده می‌کنیم.
گفتار غیرمستقیم در دستورها

به منظور ساختن گفتار غیرمستقیم برای یک جمله ضروری، از افعال زیر استفاده می‌شود: sollen (درخواست‌ها/دستورات)، müssen (دستورات) و mögen (لطف ‌کردن).

 • ترجمه
 • دکتر: «لطفاً زیاد بنوشید.» 👉 دکتر به من گفت که زیاد بنوش (یا اینکه باید زیاد بنوشم).
 • ترجمه
 • چترباز: «حالا بپر!» 👉 چترباز به من گفت که حالا بپر (یا اینکه الان باید بپرم).
 • ترجمه
 • یکی از همکاران: «لطفاً مراقب کیف من باش.» 👉 یکی از همکارانم از من خواست که مراقب کیفش باشم.
گفتار غیر مستقیم با جهت مجهول
 • ترجمه
 • سخنگوی شرکت: «شرکت ما از حمایت دولت برخوردار است.» 👉 سخنگوی شرکت گفت که (ظاهراً) این شرکت از پشتیبانی دولت برخوردار است.
 • توضیح
 • در یک جمله مجهول، فعل کمکی werden فرم Konjunktiv I (زمان حال Präsens) را دارد.
 • ترجمه
 • سخنگوی شرکت: «شرکت ما از حمایت دولت برخوردار بود.» 👉 سخنگوی شرکت گفت که (ظاهراً) این شرکت از حمایت دولت برخوردار بوده است.
 • توضیح
 • در یک جمله مجهول، فعل کمکی sein فرم Konjunktiv I (زمان گذشته Perfekt) را دارد.
 • ترجمه
 • سخنگوی شرکت: «شرکت ما از حمایت دولت برخوردار خواهد شد.» 👉 سخنگوی شرکت گفت که (ظاهراً) این شرکت از حمایت دولت برخوردار خواهد شد.
 • توضیح
 • در یک جمله مجهول، فعل کمکی werden فرم Konjunktiv I (زمان آینده Futur I) را دارد.

موارد استثنا و موارد خاص

مثالی با فعل sein
 • ترجمه
 • مدیر بانک: «بانک از نظر مالی ثبات دارد.» 👉 بانک (ظاهراً) از نظر مالی ثبات دارد.

صرف فعل sein (بودن) برای اشخاص

Person Indikativ Konjunktiv I
ich bin sei
du bist seist (seiest)
er/sie/es ist sei
wir sind seien
ihr seid seiet
sie/Sie sind seien