مصدر

Infinitiv

مصدر شکل اصلی و غیرمصرف فعلی است. معمولاً در یک جمله همراه با فعل دیگری استفاده می‌شود. بسته به فعل دیگر ممکن است مجبور شویم zu اضافه کنیم.

نمونه هایی از جملات با مصدر

 • ترجمه
 • من می‌روم شنا کنم.
 • ترجمه
 • من قصد/برنامه دارم شغلم را تغییر دهم.
 • ترجمه
 • من باید هفته آینده برای بازی فوتبال خوب آماده شوم.
 • توضیح
 • sich für [etwas +Akkusativ] vor|bereiten - آماده شدن برای

ساختن جملات با مصدر

مصدر بدون zu

در شرایط زیر ، ما مصدر را پیش از کلمه zu قرار نمی‌دهیم.

افعال وجهی

افعال وجهی عبارتند از: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen.

 • ترجمه
 • سیگار کشیدن در اینجا مجاز نیست.
 • ترجمه
 • من نمی توانم این را به شما بگویم.
 • ترجمه
 • دوست دارم به دیگران کمک کنم.
 • ترجمه
 • امروز باید درس بخوانی.
 • ترجمه
 • می خواهم به یک پارک بروم.
 • ترجمه
 • باید از او عذرخواهی کند.
افعال توصیف حواس

افعال توصیف کننده حواس عبارتند از: hören, sehen, fühlen, spüren.

 • ترجمه
 • صدای نواختن پیانوی کسی را می‌شنوم.
 • ترجمه
 • من یک مرد را در حال دویدن می بینم.
 • ترجمه
 • او احساس می‌کند که باد سرد می وزد.
 • ترجمه
 • احساس می کنم تورم پایم در حال افزایش است.
افعال lassen, bleiben
 • ترجمه
 • به خودم اجازه نمی‌دهم کسی مرا مجبور کند.
 • ترجمه
 • ما کمی بیشتر در آفتاب می مانیم. (به معنای واقعی کلمه: ما قصد داریم کمی بیشتر در آفتاب دراز بکشیم.)
افعال توصیف حرکت با تغییر مکان
 • ترجمه
 • برای کمک به تو خواهم آمد.
 • ترجمه
 • او برای تحصیل به خانه می رود.
 • ترجمه
 • پیتر برای خرید به سوپرمارکت می رود.
 • ترجمه
 • جولیا در حال پرواز به لندن برای مصاحبه با نامزد (شغلی) است.
 • توضیح
 • با این وجود ، این جمله بهتر به نظر می رسد: Julia fliegt nach London, um einen Kandidaten zu interviewen. (جولیا در حال پرواز به لندن است تا با کاندیدای شغل مصاحبه کند).
فعل کمکی werden.

ما قبل از مصدر با کلمه zu زمانی که هر دو فعل کمکی werden (Futur I, Futur II) یاwürden (Konjunktivwürden (Konjunktiv II) استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • اگر من جای تو بودم ، هر چه زودتر با دوست دختر تو صحبت می کردم.
 • ترجمه
 • وقت شما خواهد رسید
مصدر با zu

در شرایط زیر ، ما مصدر را با کلمه zu مقدم می کنیم.

افعال توصیف کننده برنامه یا قصد

این افعال شامل موارد دیگر می شوند: vor|haben, planen, versuchen.

 • ترجمه
 • من قصد دارم امسال به آسیا سفر کنم.
 • ترجمه
 • ما سعی خواهیم کرد که تأثیر مثبتی ایجاد کنیم.
عباراتی با ساختار haben + Nomen (داشتن + اسم)
 • ترجمه
 • از دوندگی در شب می‌ترسم.
 • ترجمه
 • ما فرصتی برای شناخت شخصی نویسنده داریم.
 • ترجمه
 • دیگر حوصله خوردن پاستا را ندارم.
 • ترجمه
 • امروز وقت ندارم که در انجام تکالیف به شما کمک کنم.
 • ترجمه
 • شما فرصتی برای ثبت یک رکورد جدید دارید.
افعال توصیف آغاز / پایان یک فعالیت

این افعال ، از جمله شامل: an|fangen, beginnen, auf|hören

 • ترجمه
 • من در حال شروع یادگیری زبان آلمانی هستم.
 • ترجمه
 • من دیگر گله نمی‌کنم.
عبارات غیرشخصی با استفاده از ساخت es ist + ... (وجود دارد / هست ...)

این عبارات معمولاً برای توصیف برخی از حقایق کلی به شکل غیرشخصی استفاده می شوند ، مثلاً توصیه می‌شود ... مهم است که .... را انجام داد.

 • ترجمه
 • به هنگام سرماخوردگی ، نوشیدن زیاد مایعات توصیه می‌شود.
 • ترجمه
 • مهم است که کالا را به موقع تحویل دهید.
 • ترجمه
 • پرداخت مالیات یک وظیفه است.
افعال توصیف نظرات ، افکار ، احساسات ، اجازه ، تصمیمات ، ملاحظات
 • ترجمه
 • فراموش کردم پنجره اتاق خواب را ببندم.
 • ترجمه
 • مامان من را از گفتگو با غریبه ها منع کرد.
 • ترجمه
 • من در نظر دارم یک سگ را بپذیرم.
 • ترجمه
 • او تصمیم گرفت به پرتغال برود.
 • توضیح
 • um|ziehen (برای حرکت کردن) ، فعل تفکیک‌پذیر از این رو zu باید بین پیشوند فعل و پایه آن قرار گیرد.