برایی

Dativ

یکی از چهار مورد به زبان آلمانی. این سوالات Wem/Was? را پاسخ می‌دهد (چه کسی/به چه کسی/به چه چیزی؟). در یک جمله با دو مفعود، معمولاً گیرنده فعالیتی که انجام می‌شود را توصیف می‌کند. حالت برایی Dativ نیز با برخی حروف اضافه (به ویژه هنگامی که فعالیتی شامل حرکات یا تغییر حالت نباشد) استفاده می‌شود.

مثال‌ها

 • ترجمه
 • من به سگم اسباب بازی می دهم.
 • توضیح
 • Wem gebe ich ein Spielzeug? (من به چه کسی اسباب بازی می دهم؟)
 • ترجمه
 • ونسا در حال کمک به برادر کوچکترش است.
 • توضیح
 • Wem hilft Vanessa؟ (ونسا به چه کسی کمک می‌کند؟ / ونسا به چه کسی کمک می‌کند؟)
 • ترجمه
 • من با ماشین به برلین می روم.
 • توضیح
 • Womit fahre ich? (با چه چیزی رانندگی می کنم؟ / با چه وسیله ای رانندگی می کنم؟)

ساختار

ما معمولاً در Dativ چیز دیگری به اسم مفرد اضافه نمی کنیم. از طرف دیگر ، در جمع تقریباً همیشه یا پسوند -n یا -en اضافه می‌شود.

کاهش اسم در حالت داتی
مذکر مونث خنثی جمع
حرف تعریف معین dem Mann der Frau dem Kind den Leuten
حرف تعریف نامعین einem Mann einer Frau einem Kind Leuten

کاربردها

حالت برایی بعد از حروف اضافه به خصوص

این اسم بعد از حرفهای اضافه همیشه در حالت برایی است: ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu.‌

 • ترجمه
 • دارم با دستیار مغازه صحبت می کنم.
 • ترجمه
 • بعد از جراحی حالم خیلی بهتر شد.
حالت برایی پس از افعال خاص

یک اسم بعد از افعال زیر همیشه در حالت danken, geben, gehören, helfen, sich nähern, weh|tun برایی است. (موارد بسیار بیشتری وجود دارند.)

 • ترجمه
 • متشکرم.
 • ترجمه
 • دکتر به پسر مجروح کمک می‌کند.
 • ترجمه
 • پایم درد می‌کند.
 • ترجمه
 • فیلم در حال پایان است.

موارد استثنا و موارد خاص

جمع

اسامی جمع در حالت برایی (Dativ) پسوند اضافی -n می گیرند (به جز اسامی که با-s ختم می‌شوند).

 • ترجمه
 • با دوستان
 • ترجمه
 • روبروی خانه های قرمز

استثناها

 • ترجمه
 • در هر دو مهد کودک دیگر جایی وجود ندارد.
اسامی متعلق به گروه N-Deklination در حالت Dativ

اسامی متعلق به گروه N-Deklination اسامی (تقریباً همیشه مذکر) هستند که در موارد زیر Genitiv، Akkusativ و Dativ پسوند اضافی -n یا -en می‌گیرند. (جزئیات در فصل مربوط به N-Deklination)

 • ترجمه
 • رئیس از دستیار به خاطر کمکش تشکر می‌کند.
 • ترجمه
 • این شرکت در حال تعیین وقت ملاقات با یک تامین کننده است.
 • ترجمه
 • استاد به دانش آموخته تبریک می گوید.