کسرها

Bruchzahlen

نمونه هایی از کسرها

 • ترجمه
 • نیم
 • ترجمه
 • یک چهارم (یا یک ربع)
 • ترجمه
 • هفت هشتم
 • ترجمه
 • یک صدم
 • ترجمه
 • یک هزارم

ساختار کسرها

کسرها از یک عدد ( der Zähler ) ، یک میله کسری ( der Bruchstrich ) و یک مخرج ( der Nenner ) تشکیل شده اند. ما با قرار دادن یک عدد اصلی (به عنوان مثال ein ، zwei ، fünf ) در عدد و یک عدد ترتیبی (به عنوان مثال dritt ، fünft ) با پسوند -el در مخرج کسر ایجاد می کنیم. تمام کسرها به جز عدد یک (eins ) در شمارنده و نیمه ( halb ) صرف نمی شوند.

کسر به عنوان اسم

وقتی کسری را به عنوان اسم استفاده می کنیم ، آن را با یک حرف بزرگ می نویسیم.

 • ترجمه
 • من همیشه گوجه فرنگی ها را به چهار بخش تقسیم می کنم.
 • توضیح
 • در این مثال Viertel به عنوان اسم "یک چهارم" استفاده می‌شود.
توصیف وزن یا اندازه گیری

هنگام توصیف وزن یا اندازه گیری ها ، اعداد را با حروف کوچک می نویسیم.

 • ترجمه
 • یک چهارم لیتر آب
اعداد eins و halb

عدد eins در صورت کسر مانند یک حرف تعریف نامعین صرف می‌شود ، (همیشه منحصر به فرد) و halb مانند یک صفت صرف می‌شود.

 • ترجمه
 • نصف قطعه ژامبون
 • ترجمه
 • یک چهارم محتوای قوطی را داخل قابلمه ریختم.

موارد استثنا و موارد خاص

اسم مشتق شده از halb عدد (نصف) die Hälfte (نیم) است.
 • ترجمه
 • نیمی از کیک را خوردم. 👉 من نیمی از کیک را خوردم.
اعداد با استفاده از ein halb (نیم)

وقتی پیش از عدد ein halb یک عدد کامل آمده باشد ، ما همه چیز را به صورت یک کلمه می نویسیم.

 • ترجمه
 • یک و نیم
 • ترجمه
 • دوازده و نیم
بخشی از یک اسم

وقتی کسری با یک اسم ترکیب می‌شود تا معنی قطعه ای از اسم را بدست آورد ، کلمه تازه ایجاد شده فقط مخرج و اسم را به کار می برد.

 • ترجمه
 • یک کفش (نوعی کفش هوشمند که تا مچ پا ارتفاع داردا [شبیه کفش بروگ)] در بعضی از زبانها به معنای واقعی کلمه: نیم کفش)
 • ترجمه
 • یک هشتم نهایی
 • ترجمه
 • یک ربع (15 دقیقه)
 • ترجمه
 • نیمه وقت