زمان حال

Präsens

زمان حال Präsens برای توصیف فعالیت ها/رویدادهایی که در لحظه صحبت کردن اتفاق می افتد استفاده می‌شود. همچنین اغلب برای صحبت/نوشتن در مورد آینده استفاده می‌شود، به ویژه هنگامی که یک جمله حاوی هر کلمه ای است که زمان را توصیف می‌کند به عنوان مثال در شب / در یک ماه.

ساخت جملات در زمان Präsens

Subjekt + Verb

فاعل (Subjekt) شخص یا چیزی است که عمل را انجام می‌دهد. پس از آن بلافاصله فعل صرف شده (konjugiertes Verb) که در موقعیت دوم قرار دارد می‌آید. به منظور صرف یک فعل، پسوند -en از مصدر (Infinitiv) حذف می‌شود و سپس یک پسوند به حساب شخص (Personalendung) با توجه به جدول زیر اضافه می‌شود:

Person Endung machen
ich -e mache
du -st machst
er/sie/es -t macht
wir -en machen
ihr -t macht
sie/Sie -en machen

کاربردهای زمان حال

فعالیت هایی که در حین صحبت کردن انجام می‌شود
 • ترجمه
 • او یک سیب می خورد.
توصیف حقایق و حالات زمان حال
 • ترجمه
 • اریک بیمار است.
 • ترجمه
 • اسم من پیتر است.
 • ترجمه
 • هوا سرد است (همین الان).
فعالیت هایی که مدتی است ادامه دارند
 • ترجمه
 • من سه سال است که در این شرکت کار می ‌ کنم.
حقایق، پدیده های طبیعی، مقررات و قوانین که به طور عموم پذیرفته شده باشند.
 • ترجمه
 • زمین گرد است.
توصیف فعالیت های برنامه ریزی شده یا تنظیم شده که در آینده انجام می‌شوند.

در این حالت معمولا یک قید زمان وجود دارد. می گوید که این فعالیت در آینده انجام خواهد شد به عنوان مثال فردا (morgen)، در روزهای دوشنبه (montags).

 • ترجمه
 • من هفته آینده به برلین می‌روم/رانندگی می‌کنم.
 • ترجمه
 • دوشنبه ها به باشگاه می روم.

موارد استثنا و موارد خاص

صرف افعال haben و sein.
Person haben sein
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie/Sie haben sind
افعال قوی

بسیاری از افعال قوی وجود دارند که فرم بی‌قاعده در مفرد دوم و سوم شخص دارند (du, er/sie/es). در این صورت معمولاً یک یا دو حرف در ستاک فعل تغییر می‌کند.

 • ترجمه
 • صحبت کردن
 • ترجمه
 • گرفتن
افعالی که به -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss ختم می‌شوند

هنگامی که ستاک فعل به -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss ختم می‌شود با - x، - z، - s، -ß، - tz، - ass سپس در دوم شخص مفرد (du) به جای پسوند - st پسوند - t اضافه می‌شود.

 • ترجمه
 • استفاده کردن
 • ترجمه
 • گاز زدن
 • ترجمه
 • کادو کردن
 • ترجمه
 • ترمز کردن
 • ترجمه
 • درخشیدن
 • ترجمه
 • مطابقت / تناسب

این باید کاملا شمی باشد زیرا در غیر این صورت تلفظ افعالی که به -tst, -ßst, -xst, -sst ختم می‌شوند دشوار خواهد بود.

ستاک فعلی که به -d, -t, -tm, -chn, -gn ختم می‌شود.

هنگامی که ستاک فعل به -d, -t, -tm, -chn, -gn ختم می‌شود، سپس در دوم و سوم شخص مفرد و در دوم شخص جمع (du, er/sie/es, ihr)، یک -e دیگر باید اضافه شود:

 • ترجمه
 • پیدا کردن
 • ترجمه
 • صبر کردن
 • ترجمه
 • کشیدن
 • ترجمه
 • ملاقات / مواجه شدن
 • ترجمه
 • نفس کشیدن

استثناها

 • ترجمه
 • پند دادن

این نیز باید کاملا شمی باشد زیرا در غیر این صورت تلفظ افعال بدون اضافه کردن پسوند -e دشوار خواهد بود.

افعالی که به -eln/-ern ختم می ‌ شوند

هنگامی که ستاک فعل به -eln/-ern ختم می‌شود، سپس در جمع اول و سوم شخص (wir, sie/Sie) حرف e از پسوند دور انداخته می‌شود (به طوری که پسوند به -elen/-eren تبدیل نمی‌شود) و در اول شخص مفرد (ich) حرف e در ستاک فعل می تواند حذف شود:

 • ترجمه
 • اتو کردن
 • ترجمه
 • خواستن / نیاز داشتن