ضمیر شخصی

Personalpronomen

ما از ضمیر شخصی برای اشاره به خودمان، شخص دیگری یا جایگزینی یک اسم که قبلا ذکر شده است، به عنوان مثال یک شخص / چیز استفاده می کنیم.

صرف ضمیر شخصی

ضمایر شخصی برای شخص و حالت تصریف می‌شود.

شخص Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
من ich meiner mir mich
تو (مفرد) du deiner dir dich
او (مذکر) er seiner ihm ihn
او (مونث) sie ihrer ihr sie
آن es seiner ihm es
ما wir unser uns uns
شما (جمع) ihr euer euch euch
آنها sie ihrer ihnen sie
فرم مودبانه Sie Ihrer Ihnen Sie

ضمیر شخصی و کاربردهای آن

جایگزین اسمی می ‌ شود که قبلاً ذکر شد.
 • ترجمه
 • من یک ماشین اسپرت دارم. خیلی سریع است
 • توضیح
 • ضمیر شخصی er به جای تکرار der Sportwagenاستفاده می‌شود.
 • ترجمه
 • من به مارتا هدیه دادم. او خیلی خوشحال بود.
 • توضیح
 • ضمایر شخصی sie به جای تکرار Martha استفاده می‌شود.
فرم غیرشخصی

این اغلب برای توصیف یک حالت یا وضعیت به شکل غیرشخصی استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • باران می‌بارد.
 • ترجمه
 • خطرناک است.
اشاره به مردم

وقتی ما به افراد دیگر مراجعه می کنیم از ضمایر شخصی در مکالمه استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • اسم شما چیست آقا ؟ (به معنای واقعی کلمه: شما را چه صدا می‌زنند آقا ؟)
 • توضیح
 • Sie با حروف بزرگ یک فرم مودبانه است و بسته به زمینه ممکن است به هر ترکیبی (مفرد یا جمع، یکنواخت یا جنسیت مخلوط ) از: آقا / بانو/ خانم / دوشیزه اشاره کند.
 • ترجمه
 • آیا می‌خواهید (جمع) چیزی بخورید؟