Přídavná jména

Adjektive

Přídavné jméno je část řeči, která popisuje podstatné jméno, např. hezký úsměv, rychlé auto. Odpovídá na otázku was für ein(e)? (jaký?). Jeho tvar (koncovka) závisí na rodě, pádu a čísle.

Příklady použití přídavných jmen

 • Překlad
 • malé dítě
 • Překlad
 • u kulatého stolu
 • Překlad
 • šálek černé kávy
 • Překlad
 • skrze rozsáhlý les
 • Překlad
 • dobré řešení

Stavba přídavných jmen

Přídavná jména lze odvozovat od podstatných jmen a sloves (někdy je možné je odvozovat i od jiných přídavných jmen).

Přídavná jména odvozená od podstatných jmen

Přídavná jména se odvozují od podstatných jmen přidáním příslušné přípony. Někdy může být nutné odstranit jedno nebo více písmen z koncovky podstatného jména.

Přípona Podstatné jméno 👉 Přídavné jméno Překlad
-lich der Freund 👉 freundlich přítel 👉 přátelský
-los die Arbeit 👉 arbeitslos zaměstnání (práce) 👉 nezaměstnaný
-voll der Sinn 👉 sinnvoll význam 👉 smysluplný
-sam der Betrieb 👉 betriebsam společnost / fungování (v chodu; proces práce, např. pracující stroj) 👉 zaneprázdněný
-haft der Traum 👉 traumhaft sen 👉 báječný
-ig die Geduld 👉 geduldig trpělivost 👉 trpělivý
-isch der Neid 👉 neidisch žárlivost 👉 žárlivý
-ern das Gips 👉 gipsern sádra 👉 ze sádry
-bar die Strafe 👉 strafbar pokuta (trest) 👉 trestný
-frei das Fett 👉 fettfrei tuk 👉 bez tuku
-reich die Kalorie 👉 kalorienreich kalorický 👉 vysoce kalorický / s vysokým obsahem kalorií
Přídavná jména odvozená od sloves

Přídavná jména se odvozují od sloves odstraněním koncovky -en ze slovesa a přidáním přípony. Přídavná jména lze také odvozovat od příčestí Particip I a Particip II.

Přípona/část Sloveso 👉 přídavné jméno Překlad
-lich zerbrechen 👉 zerbrechlich lámat/rozbíjet 👉 křehký / lámavý
-bar zahlen 👉 zahlbar platit 👉 placený (ne zdarma)
-sam sparen 👉 sparsam šetřit 👉 šetrný / úsporný
Partizip I kochen 👉 kochend vařit 👉 vařit / být vařen
Partizip II kochen 👉 gekocht vařit 👉 uvařený
Přídavná jména odvozená od přídavných jmen

Přídavná jména se odvozují od jiných přídavných jmen přidáním vhodné předpony (v takovém případě má vytvořené přídavné jméno nejčastěji opačný význam)

Předpona Přídavné jméno Překlad
miss- verständlich 👉 missverständlich jasný/srozumitelný 👉 nejasný/zmatený
un- praktisch 👉 unpraktisch praktický 👉 nepraktický
in- flexibel 👉 inflexibel flexibilní 👉 nepružný
im- moralisch 👉 immoralisch morální 👉 nemorální
eng- verwandt 👉 engverwandt příbuzný 👉 blízce příbuzný

Přídavných jmen odvozených od přídavných jmen s příponami není mnoho: je mnoho přídavných jmen s -eng, -im, -miss, ale je mnoho přídavných jmen s -un, -in.

Stupňování přídavných jmen

V němčině existuje pouze jeden způsob stupňování přídavných jmen: přidáním přípon -er (komparativ) a - e)ste (superlativ). Není možné stupňovat přídavná jména tak, že se před ně přidá "více".

 • pravidelná přídavná jména (stupňují se pouze přidáním přípon -er a -(e)ste)
 • Kromě toho lze přídavná jména rozdělit do následujících skupin:
 • pravidelná přídavná jména s malou změnou (obvykle se jedná o přidání umlautu v případě jednoslabičných přídavných jmen, např. a 👉 ä: kalt 👉 kälter 👉 kälteste nebo vynechání jednoho písmene, např. když přídavné jméno končí na -er: teuer 👉 teurer 👉 teuerste)
Pozitivní Srovnávací Superlativní Překlad
schnell schneller schnellste rychle 👉 rychleji 👉 nejrychleji
gut besser beste dobrý 👉 lepší 👉 nejlepší
kalt kälter kälteste studený 👉 chladnější 👉 nejchladnější
Superlativní

Existují různé varianty tvoření přídavného jména v superlativu, které používáme v závislosti na větě a na tom, zda přídavné jméno stojí bezprostředně před podstatným jménem.

 • am + přídavné jméno (pokud přídavné jméno následuje za podstatným jménem, ke kterému se vztahuje, použijeme konstrukci: am + přídavné jméno)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv + Nomen (pokud je přídavné jméno přímo před podstatným jménem, pak použijeme konstrukci: určitý člen + přídavné jméno + podstatné jméno)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv (pokud přídavné jméno následuje za podstatným jménem, ke kterému se vztahuje, můžeme použít také konstrukci: určitý člen + přídavné jméno)
 • Překlad
 • Toto auto je nejrychlejší.
 • Překlad
 • Jedná se o nejrychlejší vůz.
 • Překlad
 • Toto auto je nejrychlejší.

Použití a skloňování přídavných jmen

Skloňování přídavných jmen pro rod a číslo
Mužský rod (Maskulinum)

Tabulka ukazuje, jak se přídavné jméno gut (dobrý) skloňuje podle podstatného jména rodu mužského.

definitivní článek neurčitý člen žádný článek
Nominativ der gute Mann ein guter Mann guter Mann
Genitiv des guten Mannes eines guten Mannes guten Mannes
Dativ dem guten Mann einem guten Mann gutem Mann
Akkusativ den guten Mann einen guten Mann guten Mann

V genitivu (Genitiv) většina podstatných jmen rodu mužského a středního, namísto aby měla pouze příponu -s, má příponu -es. Tedy des guten Mannes (des guten Manns).

Femininum (Femininum)

Tabulka ukazuje, jak se přídavné jméno gut (dobrý) skloňuje podle podstatného jména ženského rodu.

definitivní článek neurčitý člen žádný článek
Nominativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Genitiv der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Dativ der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Akkusativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Neuter (Neutrum)

Tabulka ukazuje, jak se přídavné jméno gut (dobrý) skloňuje podle podstatného jména rodu středního.

definitivní článek neurčitý člen žádný článek
Nominativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind
Genitiv des guten Kindes eines guten Kindes guten Kindes
Dativ dem guten Kind einem guten Kind gutem Kind
Akkusativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind

V genitivu (Genitiv) většina podstatných jmen rodu mužského a středního jednoslabičného, místo aby dostala pouze příponu -s, dostane příponu -es. Tedy des guten Kindes (des guten Kinds).

Množné číslo (Množné číslo)

Tabulka ukazuje, jak se přídavné jméno gut (dobrý) skloňuje podle podstatného jména v množném čísle.

definitivní článek žádný článek
Nominativ die guten Freunde gute Freunde
Genitiv der guten Freunde guter Freunde
Dativ den guten Freunden guten Freunden
Akkusativ die guten Freunde gute Freunde

V dativu (Dativ) mají všechna podstatná jména v množném čísle vždy příponu -n.

Koncovky přídavných jmen ve všech pádech jednotného a množného čísla
Koncovky přídavných jmen (s určitým členem)

Tabulka ukazuje, jakou příponu je třeba přidat k přídavnému jménu v závislosti na gramatickém pádu, rodu a čísle s určitým členem.

mužský rod ženský rod neutrální množné číslo
Nominativ -e -e -e -en
Genitiv -en -en -en -en
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -e -en
Koncovky přídavných jmen (s neurčitým členem)

Tabulka ukazuje, jakou příponu je třeba přidat k přídavnému jménu v závislosti na gramatickém pádu, rodu a čísle s neurčitým členem.

mužský rod ženský rod neutrální množné číslo
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -en -en -er
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -es -en
Koncovky přídavných jmen (bez členu)

Tabulka ukazuje, jakou příponu je třeba přidat k přídavnému jménu v závislosti na gramatickém pádu, rodu a čísle bez členu.

mužský rod ženský rod neutrální množné číslo
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -en

Výjimky a zvláštní případy

Přídavná jména končící na -e

U přídavných jmen zakončených na -e e v koncovce vynecháváme.

 • Překlad
 • oranžové auto
 • Překlad
 • přímka
Nepravidelné přídavné jméno hoch

Jediné nepravidelné přídavné jméno v kladném stupni (c je vyřazeno z ch).

 • Překlad
 • vysoká budova
Přídavná jména končící na -el

Pokud přídavné jméno končí na -el, odstraníme e z přípony -el a poté přidáme příponu podle jedné z výše uvedených tabulek.

 • Překlad
 • pružná pracovní doba
Některá přídavná jména končící na -er

Někdy, když přídavné jméno končí na -er, odstraníme písmeno e z přípony -er a pak přidáme vhodnou příponu podle jedné z výše uvedených tabulek.

 • Překlad
 • drahé auto
 • Překlad
 • kyselá polévka
 • Vysvětlení
 • Sauer může také znamenat rozzlobený nebo kyselý (o obličeji)

Výjimky

 • Překlad
 • chutný hamburger